Požadujeme zavedenie efektívneho programu KiVa proti šikanovaniu na Slovensku

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...