Výzva rodičov detí navštevujúcich SCVČ v Detve

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook