Mňa nezastupuje Jednota dôchodcov Slovenska a ani si to neželám.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...