Zapísanie skalickej mestskej reči do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...