Pomoc Alexie na návrat ku matke a súrodencom.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...