Výzva MŠVVaŠ SR na preskúmanie vhodnosti filmového diela "Kto je ďalší?" pre školské predstavenia

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...