Petícia proti integrovanému povoleniu prevádzky „Farma ošípaných Palárikovo - Šándor“

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook