Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

Platená reklama

Táto petícia bude propagovaná počtu ľudí: 3000, ktorí si prezerajú iné petície na našej stránke, ale ešte nevideli túto petíciu.

Facebook