Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice

Platená reklama

Táto petícia bude propagovaná počtu ľudí: 3000, ktorí si prezerajú iné petície na našej stránke, ale ešte nevideli túto petíciu.

Facebook