Petícia za záchranu prírodnej lokality Stožky (kóta zulu 664) v k.ú. Markušovce

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...