Petícia za záchranu prírodnej lokality Stožky (kóta zulu 664) v k.ú. Markušovce

Platená reklama

Táto petícia bude propagovaná počtu ľudí: 3000, ktorí si prezerajú iné petície na našej stránke, ale ešte nevideli túto petíciu.

Facebook