Petícia proti zámeru rozšírenia chovu ošípaných na farme Spišské Vlachy.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook