Zachráňme útulok Tuláčik v Brezne.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook