Petícia proti semaforu na ceste 503 pri Senci

Kontaktujte autora petície

Semafor bude naďalej strpčovať život - potrebujeme vašu pomoc

2019-09-24 18:43:19

V priebehu letných prázdnin sme sa zúčastnili dvoch rokovaní na BSK ohľadom problémového semaforu. Bohužiaľ celá petícia, ako aj konštruktívna kritika zostáva naďalej tvrdo ignorovaná. Kompetentní nemajú vôlu prijať rozhodnutie o jeho vypnutí, napriek štatistikám ktoré hovoria o výraznom zvýšení počtu nehôd a škodových udalostí počas jeho prevádzky.

Riaditeľ odboru dopravy, Mgr. Michal Halabica, predmetným úsekom nejazdí, no podľa jeho vlastných slov nechápe prečo sa sťažujeme. Údajne všetci stoja v zápche, iba Senec sa sťažuje.

Ak máte na vec iný názor, napíšte na nasledovné miesta:

Michal.Halabica@region-bsk.sk

Facebook BSK

Facebook Juraj Droba, župan BSK


Obyvatelia Senca a okolitých obcí

Reportáž v TV Senec

2019-06-23 18:01:01

Aktuálnu reportáž Senec TV k téme semaforu aj s vyjadreniami kompetentných nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=EmHcbF-yw_4


Obyvatelia Senca a okolitých obcí

Župan Juraj Droba nám vyjadril podporu

2019-06-11 10:09:15

V nedeľu 9.6. a v pondelok 10.6.2019 sme telefonovali s predsedom BSK Jurajom Drobom. Ten si situáciu preveril a stotožňuje sa s našim názorom. Keďže BSK nemôže rozhodnúť o vypnutí resp. odstránení semaforu, bude osobne komunikovať s Okresným úradom Senec a vyvinie tlak, aby sa našlo riešenie problematickej situácie.

Po dosiahnutí 500 podpisov pod našou petíciou ju zašleme priamo na Okresný úrad Senec - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ďalším relevantným adresátom.


Obyvatelia Senca a okolitých obcí

Video: Dôkaz že problémy spôsobuje semafor, nie kruhový objazd

2019-06-06 06:53:02

Ako nás informoval pán Halabica, "Vznik dopravných kolón v okolí cesty II/503 je spôsobený nedostatočnou kapacitou okružnej križovatky ciest II/503 a III/1040 na vstupe do mesta Senec."

Video z dnešného rána dokazuje že sa mýli: https://www.facebook.com/stopsemaforu/videos/345100369527840/


Obyvatelia Senca a okolitých obcí

Vyjadrenie riaditeľa Odboru dopravy BSK

2019-06-05 11:12:54

Riaditeľ Odboru dopravy BSK Michal Halabica poslal nasledovné vyjadrenie:

"V rámci revitalizácie cesty II/503 - Senec - Viničné - Pezinok, realizovanej od septembra 2018 do mája 2019 sa na predmetnom úseku cesty II/503 - Senec - MÚK D1 Senec - logisticko obchodné centrum Senec Sever upravovalo trvalé dopravné značenie.

Nakoľko na predmetnom úseku boli zrealizované nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, úpravou zvislého a vodorovného značenia sme vedeli navýšiť dopravnú kapacitu komunikácie II/503. Nakoľko pribudol jeden priebežný pruh z diaľnice D1 do mesta Senec v mieste logistických parkov, eliminoval sa problém vzniku stojatých kolón vyraďovacej vetvy diaľnice D1.

Predpokladaným kritickým úsekom sa stala križovatka pri ČSPH Slovnaft, kde navýšením počtu jazdných pruhov, vozidlá vychádzajúce z logistického parku musia dávať prednosť v troch jazdných pruhoch. Navrhnutým bezpečným riešením bolo osadenie dočasnej cestnej svetelnej signalizácie (DCSS) s dynamickým riadením.

Z dôvodu prípravy projektovej dokumentácie cestnej svetlenej signalizácie (CSS) v mieste križovatky, majetkovoprávného vysporiadania prípadných zabratých pozemkov, napojenia na inžinierske siete, vyriešenie budúcej správy, sme z časového hľadiska so zachovaním bezpečnosti dopravy zvolili dočasnú CSS. Konečným riešením bude trvalá CSS.

Uvedený spôsob riešenia dopravy bol diskutovaný so zástupcami RCBA, BSK, OÚ OCDPK SC, ODI SC, NDS, MINDOP, PPZ.

DCSS je osadená dynamickým riadením, obsahujúc snímače vozidiel a dopytové tlačidlá pre chodcov. Signálny plán je prioritne nastavený na hlavný smer II/503, s uvoľňovaním dopravy podľa denných špičiek. Od osadenia DCSS (22.5.) prebiehala na dennej báze kalibrácia a upravenie signálnych plánov. Pozorovaním sme zistili upokojenie dopravy a zvýšenie plynulosti.

Cieľom CSS je umožniť čo najväčšiu dopravnú priepustnosť v predmetnom uzle, so zachovaním bezpečnosti v doprave.

Vznik dopravných kolón v okolí cesty II/503 je spôsobení nedostatočnou kapacitou okružnej križovatky ciest II/503 a III/1040 na vstupe do mesta Senec. Odstránením DCSS vzniknú dopravné nehody, ktoré paralyzujú úsek cesty II/503 - Senec - diaľnica D1."

Michal Halabica, riaditeľ Odboru dopravy

Ak jeho tvrdenie o upokojení dopravy nezdieľate, napíšte mu na e-mail michal.halabica@region-bsk.sk.

(fotografia je z obchádzkovej trasy cez železničné priecestie z dnešného rána)

IMG_20190605_074724.jpg

 

 

 


Obyvatelia Senca a okolitých obcíZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook