PETÍCIA za zachovanie rozsahu spojov MHD v Považskej Bystrici

Kontaktujte autora petície

PREROKOVANIE PETÍCIE NA MESTSKOM ÚRADE

2019-04-02 10:21:57

Milí Bystričania ako aj obyvatelia okolia mesta,

radnica nás na základe zákona ako členov petičného výboru pozvala na prerokovanie petície, ktorú ste mali možnosť podpísať pred začiatkom platnosti nového grafikonu MHD.

Aj keď nie sme stotožnení, že sa takto zásadné zmeny riešia až po ich vstupe do platnosti, radi by sme využili túto možnosť a predniesli Vaše pripomienky k zmenám v MHD, ktoré od 1.3. nastali. Mali ste možnosť ich zaslať svojim voleným zástupcom, rovnako ich môžete poskytnúť aj nám - prostredníctvom nasledovného dotazníka. Budeme vďační za všetky Vaše postrehy, pripomienky či návrhy. Za Váš čas a jeho vyplnenie Vám vopred ďakujeme, Vaše podnety zosumarizujeme a prednesieme na stretnutí 11.4.2019.

Zároveň ďakujeme za prezdieľanie dotazníka k Vašim známym, ktorých sa zmeny dotkli tiež. Želáme Vám príjemné dni.

 

Dotazník môžete vyplniť tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz-TYrBC-eGiWRToX9jRQHK4qMAYUa-fUes4H-_lCkZ08jkA/viewform


Tomáš Bořuta

Petícia za zachovanie rozsahu spojov MHD je ukončená

2019-03-03 17:33:13

Milí Považskobystričania a ďalší občania, ktorých sa týka cestovanie hromadnou dopravou v Považskej Bystrici,

za týždeň od vzniku petície ju podpísalo, či už v elektronickej alebo printovej forme, viac ako 2700 ľudí. A to bez akejkoľvej väčšej medializácie či zberu podpisov dobrovoľníkmi v uliciach. Pre krátkosť času na to nebol ani priestor. Napriek tomu je toľko podpisov naozaj veľmi výrazným odkazom pre kompetentných.

Petícia bola predložená na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28.2.2019 poslancom ako aj vedeniu mesta, väčšina z nich však na ňu napriek vážnosti témy a množstu podpisov nijak viditeľne nereflektovala a 18 z 25 zastupiteľov hlasovalo za zmeny v cestovnom poriadku (hoci mali tiež abnormálne krátky čas na rozhodovanie). 

Ako sme od začiatku avizovali, nikto nie je proti hospodárnemu nakladaniu s mestskými finaciami, je však pre nás aj naďalej neprípustné, aby v prípade takýchto závažných tém nebola verejnosť včas dopredu informovaná a schvaľovanie takýchto zmien prebehlo bez širokej občianskej a odbornej diskusie.  

Mrzí nás takýto prístup radnice a stále tvrdíme, že za zmeny, ktoré platia od 1.3.2019, nemôže ani žiadne európske nariadenie, ani zákony Slovenskej republiky (tie stanovujú pre kompetentných len zákonný právny rámec, ako možno postupovať), ale rozhodnutie radných zadať zákazku výhradne jednej spoločnosti, bez možnej verejnej súťaže.

Držme si palce, aby zmeny platné od 1.3.2019 nemali negatívne dôsledky na dopravu v Poavžskej Bystrici, hoci sa toho môžeme oprávnene obávať.

Za petičný výbor Vám želám všetko dobré.

Tomáš Bořuta


Tomáš BořutaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.