28.10. Nový štátny sviatok na Slovensku - Deň vzniku Československa

Podpisom tejto petície každý podpísaný občan Slovenskej republiky súhlasí,

aby bol deň 28. október uzákonený na Slovensku za štátny sviatok Deň vzniku ČSR,

kedy Česi a Slováci vytvorili spoločnú samostatnú Československú republiku.ČSR.JPG


Ľubomír Riedl    Kontaktujte autora petície