Zberný dvor Domadice

My, podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov touto petíciou žiadame Obec Santovka – stavebný úrad a obec Domadice o zmenu situovania ,,Zberného dvora Domadice“. Svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas, aby Zberný dvor Domadice bol situovaný na pozemku EKN parc. č. 801 v Domadiciach.

Vyhotovil: Peter Ďuriš, Horná 61/3, 93587 Santovka

Predkladá: Peter Ďuriš, Horná 61/3, 93587 Santovka

 


Ing., Mgr. Lucia Lašček    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing., Mgr. Lucia Lašček na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...