Zákaz predaja tzv. zábavnej pyrotechniky (STOP petardám)

Cieľom tejto petície nie je zakázať oficiálne ohňostroje o polnoci na Silvestra/Nový rok alebo pri iných príležitostiach, ktoré prevádzkujú odborné firmy s povolením a trvajú niekoľko minút. Cieľom tejto petície je skoncovať s petardami, delobuchmi, svetlicami, ked je tyranizované obyvateľstvo a najmä domáce i voľne žijúce zvieratá po dobu niekoľko týždňov, v ktorúkoľvek nočnú i dennú dobu, rôznymi petardami a domácimi ohňostrojmi, ktoré sú sprevádzané veľkým hlukom a ozývajú sa nielen na Silvestra, ale už niekoľko týždňov predtým, dokonca aj počas Vianoc, sviatkov pokoja. Jednotlivé mestá a obce už doteraz obmedzovali používanie zábavnej pyrotechniky iba na Silvestra, ale žiaľ neúčinne. Preto je nutné okrem toho aj zakázať predaj zábavnej pyrotechniky, okrem prskaviek a vystreľovacích konfiet.

 

My, občania SR žiadame Vládu SR o zákaz predaja „zábavnej“ pyrotechniky, okrem prskaviek a vystreľovacích konfiet.  

Vyzývame Vládu SR k novelizácii „Nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu“ (Predpis č. 70/2015 Z. z. tak, aby zábavná pyrotechnika - pyrotechnické výrobky kategórie F2-F3 (t.j. okrem kategórie F1 - prskaviek a vystreľovacích konfiet) nesmeli byť sprístupňované iným, než odborne spôsobilým osobám, ako je to už v súčasnosti pri zábavnej pyrotechnike kategórie F4 (§ 5 Vekové obmedzenia a iné obmedzenia).  

Odôvodnenie:

- Nepostačuje časovo obmedziť, prípadne zakázať používanie zábavnej pyrotechniky jednotlivými obcami a mestami, keďže táto zábavná pyrotechnika je široko dostupná a ako problematické sa javí aj dodržiavanie týchto predpisov, rovnako ako aj ich kontrolovanie a sankcionovanie.  

- Pri nekontrolovanom používaní „zábavnej“ pyrotechniky širokou verejnosťou spôsobuje hladina hluku traumatické stavy u malých detí, chorých a starších osôb, domácich a voľne žijúcich zvierat. Ďalej dochádza k nemalým škodám na majetku vplyvom požiarov, psychickom a fyzickom zdraví osôb a tiež znečisťovaniu okolitého prostredia.  

- Keďže predaj zábavnej pyrotechniky prebieha približne od začiatku decembra, jej používanie trvá až niekoľko týždňov v roku, v dennú či nočnú dobu. Pred jej zvukovými prejavmi sa nedá ujsť či skryť, či už v zastavaných oblastiach alebo aj mimo obcí a miest, dokonca v lesoch a trvá to približne až do začiatku januára, dokonca počas Vianoc, sviatkov pokoja.

Smernica EÚ 2013/29/EÚ umožňuje členským krajinám EÚ zakázať alebo obmedziť držbu, používanie a/alebo predaj širokej verejnosti pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, scénickej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov.


Ing. Peter Kočvara    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Ing. Peter Kočvara vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook