Zachráňme ŠAFKO!

Zachráňme projekt „Šafko“!

My, dolu podpísaní občania týmto žiadame starostu mestskej časti Staré mesto Radoslava Števčíka, aby predčasne nezrušil právoplatný Súhlas s užívaním verejného priestranstva občianskemu združeniu urban KONTAKT pre projekt „Šafko“.  /Platné od 1.1. 2015 do 31.12. 2019/. Naopak, aby projekt aktívne podporil a hľadal možnosti vzájomnej spolupráce.

Zároveň vyzývame starostu i poslancov zastupiteľstva, aby vytvorili aktívne prostredie na diskusiu, komunikáciu a informovanie o tomto ako aj iných občianskych projektoch, ktoré sú kľúčové pre definovanie verejných priestorov nášho mesta. Vyzývame starostu i poslancov, aby načúvali potrebám obyvateľov ale i návštevníkov tejto mestskej časti, aby načúvali odborným názorom profesionálov, komunitám a občiansky aktívnym ľuďom.

Čo je „Šafko“:

Projekt Šafko vnímame ako nástroj na oživenie miesta, ktoré desiatky rokov nemalo svoj zadefinovaný ráz a účel. Čiastkové aktivity neriešili dlhodobo problém námestia, na mieste, kde teraz stojí projekt z recyklovaných lodných kontajnerov, prerobených na dizajnérske moduly, bola iba nesúvislá dlažba a bezdomovci. Napriek exponovanému miestu, funkcia námestia v urbánnom priestore od zániku „Kazačok-u“ absentovala. S takýmto problémom sa stretávajú aj iné európske mestá a dnes už máme množstvo prípadových štúdií, kedy sa spoluprácou samosprávy, architektov a cielených komunít postupne vybuduje priestor, ktorý poskytuje zázemie kreatívnym profesionálom, lokálnemu dizajnu, umeniu, či komunitám a neziskovým organizáciám na svoju činnosť. Slovenskí dizajnéri na svoje reálne uplatnenie potrebujú možnosti prezentácie diel, či výrobkov. Na druhej strane miestni obyvatelia ale i turisti výrazne oceňujú práve autentickú lokálnu tvorbu. Pamiatky, na ktoré je mesto hrdé spolu s novou, sviežou „krvou“ je presne to, čo robí každé mesto zaujímavým, jedinečným. Projekt Šafko vzniká organicky, postupne, nie je to developerský projekt. Už teraz však zaznamenal výrazne pozitívne ohlasy obyvateľov Bratislavy a Starého Mesta. Ale i v zahraničí zarezonoval ako pozitívny prvok v súlade s novými definíciami miest. Je dôležité pripomenúť aj aktívnu participáciu zástupcov „Šafka“ začiatkom roka 2014 na odmietnutí zriadenia parkoviska počas prestavby Starého Mosta a Štúrovej ulice na danom mieste.

Žijeme spoločne v meste, ktoré má svoj rytmus a jeho obyvatelia svoje potreby. Zároveň však nutne potrebuje oživiť, omladnúť a tým aj ekonomicky a sociálne zosilnieť. A k tomu prispievajú práve takéto projekty.

Sme presvedčení, že zástupcovia občanov na čele so starostami mestských častí by mali takéto priekopnícke aktivity vlastných obyvateľov aktívne podporovať, a nie im brániť.

Ďakujeme.

 

Projekt Šafko podporili napríklad: Štefan Polakovič, architekt, Juraj Kemka, herec, Juraj Podmanický, hudobník a organizátor festivalu Grape, Zuzana Wienk, občianska aktivistka, Zora Jaurová, odborníčka na kultúrne politiky, Juraj Čarný, kurátor, Sandra Stasselová, Vnútroblok, Marek Adamov, kultúrny manažér Stanica Žilina-Záriečie, Matúš Vallo, architekt, Gábor Bindics, kultúrny manažér, Jakub Ptačin, dizajnér a mnohí ďalší umelci, architekti, profesionáli vo svojich odboroch, občania blízkeho okolia Šafárikovho námestia a pod...

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Dana Kleinert na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook