Záchrana Súkromnej materskej skoly Centra pre rodinu v Poprade

Petícia za záchranu Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu v meste Poprad

My, rodičia a občania Popradu a Slovenskej republiky, sa obraciame na predstaviteľov mesta Poprad ako vlastníka priestorov, v ktorých je prevádzkovaná Súkromná materská škola Centra pre rodinu, so žiadosťou o zachovanie existencie tejto škôlky v terajších priestoroch na Tajovského ulici 3015/20. Zároveň žiadame o úpravu súčasnej nájomnej zmluvy, aby sa vytvorila stabilnejšia právna situácia pre našu materskú školu.

Už niekoľko mesiacov je táto škôlka vystavovaná mediálnemu nátlaku, poplašným správam a osočujúcim praktikám, ktoré poškodzujú jej dobré meno, narúšajú jej stabilitu a vzbudzujú pochybnosti u rodičov a záujemcov o ňu. Verejná materská škola na ulici Tajovského má ambíciu získať priestory, v ktorých súkromná MŠ pôsobí už 10 rokov, čo verejne zdôvodňuje údajným nedostatkom vlastnej kapacity. Zároveň sa netaja tým, že po likvidácii škôlky počítajú s našimi deťmi.

Skutočnosť je však taká, že podľa oficiálnych štatistík verejná MŠ Tajovského evidovala v školskom roku 2015/2016 iba 4 neuspokojené žiadosti detí do troch rokov, ktoré boli napokon umiestnené v iných materských školách. V meste Poprad boli uspokojené všetky žiadosti o umiestnenie detí do materských škôl. Navyše demografický vývoj v meste Poprad je dlhodobo klesajúci.

Oprávnene sa domnievame, že výpoveď nájmu zo súčasných priestorov Súkromnej materskej škole Centra pre rodinu na Tajovského ulici by spôsobila likvidáciu tejto škôlky, keďže v súčasnosti mesto Poprad nemá voľné iné vhodné priestory pre prevádzkovanie materskej školy.

Naša škôlka ako jediná v meste, okrem štandardného vzdelávania schváleného Ministerstvom školstva uplatňuje súčasne tieto princípy:

  1. vďaka svojmu individuálnemu prístupu je jediným riešením pre rodičov detí, ktoré nezvládli adaptáciu vo verejnej materskej škole (nadané deti, veľmi citlivé deti, ako aj deti, ktoré v iných škôlkach trpeli zajakávaním či pocikávaním, alebo inými problémami a navštevujú MŠ na odporúčanie pediatrov a psychológov),
  2. aplikuje svetovo uznávanú pedagogiku podľa dr. Márie Montessori na vysokej úrovni (momentálne patrí mesto Poprad medzi prvých 6 priekopníckych miest na Slovensku v ktorých majú deti možnosť navštevovať takýto typ materskej školy),
  3. podporuje výchovu detí v súlade s kresťanskými hodnotami.

Obyvatelia mesta Poprad by tak stratili možnosť vybrať si takúto jedinečnú alternatívu vzdelávania pre naše deti.

Prosíme mesto, aby zobralo do úvahy všetky skutočné fakty podložené štatistikami, reálnym demografickým vývojom a potrebami detí, ktoré sú taktiež deťmi nášho mesta a majú rovnaké právo na vzdelanie a na dôstojné priestory a podporu svojho mesta.

 

Členovia petičného výboru určili za predsedu a osobu na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: 

Ing. Elena Vargová, bytom na ul. Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad

Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú:

MUDr. Jaroslav Grochola, bytom na ul. L. Svobodu 2569/40, Poprad

Mgr. Martina Fričová, bytom na ul. Kuzmányho 2093/31, Poprad

Terézia Rothová, bytom na ul. Športová 21, Veľká Lomnica

Ján Marušin, bytom na ul. Rastislavova 3466/28, Poprad

Mgr. Adela Trusková PhD., bytom na Tatranskom nám. 2, Poprad

Martina Mitrová, bytom na ul. Šrobárova 2682/48, Poprad

Petičný výbor zastupujú rodičia a záujemcovia o umiestnenie svojich detí do Súkromnej MŠ Centra pre rodinu.

 

 

 

 


Elena Vargová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Elena Vargová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook