Zachráňme zelené svahy Starých gruntov a Sitiny pred zastavaním

Staré grunty a Sitina patria k posledným oázam zelene vo vnútri mesta Bratislava. Dlhé roky tvoria prirodzený voľno časový priestor Bratislavčanov.

Momentálne sú ohrozené viacerými developerskými projektami, ktoré sa v tomto priestore pripravujú alebo už aj realizujú. Intenzívna bytový výstavba na Starých gruntoch zlikviduje navždy ubúdajúcu zeleň, ale aj kvalitu života obyvateľov Karlovej Vsi. Problémy, ktoré enormný nárast zástavby spôsobí nielen v doprave si vieme predstaviť. Podobne boli zastavané a zničené Dlhé diely.

Vyzývame preto kompetentné orgány, aby pri posudzovaní a povoľovaní akejkoľvek stavebnej činnosti na svahoch Starých gruntov a Sitiny dôsledne chránili verejný záujem a zachovali voľnočasový priestor občanov.

Žiadame, aby na svahoch Starých gruntoch a Sitiny bola pozastavená ďalšia bytová výstavba pokiaľ kompetentné orgány neprehodnotia všetky dopady na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

 

Petičný výbor: Mgr. Peter Buzáš, RNDr. Igor Habán, JUDr. Branislav Záhradník

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Peter Buzáš na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook