Za detský a mládežnícky šport počas protipandemických opatrení: Výzva pre zriaďovateľov škôl, MŠVVaŠ, MZ a ÚVZ

Rakúska vláda v auguste odsúhlasila dodatočných 30 miliónov eur na poskytovanie psychologického poradenstva deťom a mladistvým. Dôvodom tohto navýšenia rozpočtu sú štúdie, ktoré ukazujú, že až tretina detí a mladistvých v Rakúsku má problémy s psychickým zdravím, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení kontaktov počas protipandemických lockdown-ov.

Nielen na tomto alarmujúcom čísle sa dá prezentovať, že deti a mladiství sú skupinou obyvateľstva vo viacerých ohľadoch najvážnejšie postihnutou pandémiou. V prichádzajúcej tretej vlne zatiaľ našťastie pre slovenské deti školy zostávajú otvorené.

To isté sa však nedá povedať o telocvičniach, resp. krytých športoviskách vo všeobecnosti, ktoré boli zatvorené prakticky celý minulý školský rok. Predbežne naznačené opatrenia pre prevádzkovanie telocviční a športových hál, pri ktorých je po každej skupine okrem vetrania nariadená i dezinfekcia priestorov resp. zariadenia, a hodiny telesnej výchovy v exteriéri so zatiaľ uzatvorenými telocvičňami pre záujmovú športovú činnosť naznačujú, že sa scenár z minulého roka chystá zopakovať.

Je logické a pochopiteľné, že ak bezvýhradné naplnenie opatrení a odporúčaní školy nedokážu zabezpečiť s ich reálnymi technickými prostriedkami a personálnymi kapacitami, telocvične pre istotu zostanú zatvorené.

Generácii, ktorá už prišla o vyše roka športových aktivít, tak hrozí ďalšia halová sezóna bez športu.

Žiadame preto adresátov tejto výzvy, aby zvážili, či organizovaná športová činnosť detí a mládeže nie je hodná koordinovanej podpory kompetentných štátnych inštitúcií. Ako vyplýva z úvodného odkazu, nejde totiž o nič menej, ako o zdravie našich detí a mládeže, telesné i duševné.

Dávame na zváženie, aby:

  • detské a mládežnícke športové kolektívy boli vo všeobecnosti, prípadne v aspoň režime OTP pri športovaní oslobodené od povinnosti nosenia rúšok/respirátorov a zároveň aby
  • hygienické opatrenia v telocvičniach a ich zázemí boli vyžadované obdobne ako v ostatných spoločných priestoroch škôl, ako sú napríklad chodby a jedálne a akceptovali reálne možnosti konkrétnych prevádzkovateľov hál/telocviční.

V dôsledku toho - pokiaľ bude škola otvorená pre prezenčnú výuku, bude v opatreniach a odporúčaniach explicitne povolené aj otvorenie jej telocvične pre výuku telesnej výchovy a detské a mládežnícke športové kolektívy, ktoré v nej pravidelne trénujú. Upratovanie a dezinfekcia budú zabezpečené v rámci aktuálnych možností v najlepšom možnom rozsahu, ktorý je reálne škola schopná zaistiť, takisto, ako je tomu aj pri ostatných spoločných priestoroch školy.

Zdôvodnenie

Nechceme znižovať vážnosť dodatkového rizika šírenia pandémie v prostredí detských a mládežníckych športových kolektívov. Máme však za to, že kým pohyb osôb nie je obmedzený, športovanie detí a mládeže v halách nemá potenciál žiadnym zásadným spôsobom zhoršiť, takisto ako zatvorenie telocviční a hál pre deti a mládež nemá potenciál zásadným spôsobom zlepšiť epidemiologickú situáciu.

Veríme preto, že spoločenský význam dodatočného rizika šírenia nákazy COVI-19 v telocvičniach  v detských a mládežníckych športových kolektívoch je podstatne menší, ako prípadné negatívne dôsledky na životy celej generácie, ktorej zatvorenými športoviskami znemožníme športovanie a oberieme ju o socializáciu v športovom prostredí.

Táto výzva je spísaná a podpísaná dospelými. Bez ohľadu na to, koľko dospelých sa pod ňu podpíše, odozva na ňu ovplyvní telesné aj duševné zdravie stoviek tisíc mladých slovenských športovcov.

Ďakujeme Vám preto v ich mene za to, že sa touto výzvou zaoberáte.

Iniciátor výzvy

Jozef Holota, Šaľa

Ak ste športovým kolektívom, alebo iným relevantným subjektom so záujmom o uvedenie v zozname podporovateľov výzvy, prosím, kontaktujte iniciátora výzvy, prípadne zašlite stanovisko štatutára Vášho subjektu s overiteľnými údajmi/kontaktom e-mailom najneskôr do 29.9.2021. Výzva je zverejnená na peticie.com a 30.9.2021 bude odoslaná na kontaktné adresy MŠVVaŠ, MZ a ÚVZ. Výzva bude zverejnená do 31.10.2021.

Výzvu podporujú

Komisia mládeže a športu pri MsZ Šaľa

Hokejový klub HK Mládež Šaľa

HKM Šaľa – mužský hádzanársky klub

Futbalový klub TJ Slovan Duslo Šaľa

Taekwon-Do Academy Slovakia

TJ Slovan Duslo Šaľa

TJ Slovan Duslo Šaľa – Karatistický oddiel

TJ Slávia SOUP Šaľa

Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa

HŠK Legends Šaľa

HK Slovan Duslo Šaľa - klub ženskej hádzanej 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jozef Holota na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...