PREČ Z EÚ, PREČ Z NATO!

Žiadame vystúpenie z členstva EÚ  a NATO

  • Slovenská republika je štát,  ktorý bol v Európe,  je v Európe a bude v Európe.  
  • Slovensko nepotrebuje byť súčasťou nejakého vytvoreného spoločenstva, aby sa mohlo nazývať európskym štátom.
  • Obyvatelia štátu narodení na Slovensku, sú zároveň európskymi občanmi.
  • Slovensko patrí do Eurozóny,  pretože Slovensko leží v eurozóne.  
  • Európska únia a jej ideológia potláča právo európskych štátov na vlastnú identitu, kultúru, regionálny a spoločenský rozvoj, rozvoj zdravotníctva, školstva, či potravinárskeho priemyslu podľa vlastných predstáv jeho obyvateľstva a jeho potrieb.
  • Európska únia svojími postojmi a rozhodnutiami neposudzuje rovnakým metrom vsetky jej členské štáty a nezaručuje im spravodlivosť  
  • Európska únia už nepredstavuje spoločenstvo, ktoré by zaručovalo bezpečnosť a ochranu území štátov a ich obyvateľov. 
  • Európska únia sa svojou imigračnou politikou preukázateľne podieľa na kulturno-etnicko-spoločenskom rozvrate a rozklade Európy,  svojimi rozhodnutiami a nariadeniami priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov Slovenskej republiky. 
  • Vláda Slovenskej republiky zaväzuje jej obyvateľov k zásadným dohodám s EÚ a NATO bez toho, aby jej bol k tomu udelený mandát, bez potrebného vypísania referend, čím porušuje ústavné zákony a nekoná v záujme jej občanov. 
  • Slovenská republika je slovanský národ, ktorý susedí so slovanskými, ostatnymi susednými národmi i národmi vo svete v mieri, a nepotrebuje vojenskú ochranu severo-americkej aliancie NATO, operujúcom na našom území, a ktorého záujmy sú namierené proti iným slovanským národom, pričom svojím agresívnym správaním  a intervenciami v iných krajinách vytvárajú napätie, obavy a strach.FB_IMG_15285233727031.jpg

Mgr. Mário Šturdík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Mgr. Mário Šturdík vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook