Stop výrubu stromov na úkor parkoviska

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Pezinok, touto petíciou žiadame mesto Pezinok a poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku aby pripravili podmienky na začatie verejnej diskusie ohľadom riešenia nových parkovacích plôch na sídlisku Sever pri bytovom dome na ul. L. Novomeského č. 22 až 42., zoznámili verejnosť s projektovou dokumentáciou (parkovacie plochy) a zvolalo verejné zasadnutie k prerokovaniu tohto projektu. Žiadame tiež, aby požiadavky a pripomienky účastníkov z verejného prerokovania boli zapracované do projektovej dokumentácie.V neposlednom rade žiadame, aby bol výrub stromov zastavený pokiaľ nebudú splnené vyššie spomenuté požiadavky.

 

Ak ste petíciu fyzicky podpiíali, prosím už ju nepodpisujte. Ďakujem

 

Predseda petičného výboru:
Patrik Horváth, Novomeského 26

Členovia petičného výboru:
Tomáš Fleischhacker, Novomeského 26; Eva Jančovičová, Novomeského 22;
Igor Hianik, Záhradná 5, 902 01 Pezinok

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Ing. arch. Igor Hianik - Záhradná 5, 902 01 Pezinok, hianik.igor@gmail.com, 0948 170784

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z.

 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.


Patrik Horváth    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Patrik Horváth na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook