STOP propagande v súvislosti s vojnou na Ukrajine

My signatári petície nesúhlasíme s tým, aby sa mestá a obce na Slovensku angažovali v medzinárodnej politike v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Žiadame aby boli z radníc, mestských a iných úradov zvesené Ukrajinské vlajky a aby nebolo dovolené zakladať rôzne spolky a pakty na miestnych úrovniach (dokonca v koordinácii s mestami a obcami iných štátov), ktorých cieľom je pomoc na jednej strane, alebo úplná ignorácia na strane druhej.

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/653281-primatori-bratislavy-prahy-varsavy-a-budapesti-vyrazili-do-kyjeva/?fbclid=IwAR2Gpy_I5qWUwkFtBeOml6xFSXUSnUpaGw-O7h5gbBA-ybB2SkncVd3Imw8

 

Sme za to, že mestá a obce na Slovensku sú síce slobodné, ale v tomto prípade by mali byť podriadené zahraničnej politike štátu, ktorý môže ako jediný vyvíjať podobné aktivity tohto druhu. 

Mestá a obce by mali byť zdržanlivé a nemali by vyvíjať vôbec žiadnu propagandu, ktorá by nahrávala jednej, alebo druhej strane vojnového konfliktu.

 

Marek Poleč
SPD - Slovenská priama demokracia
https://www.facebook.com/groups/spdslovensko

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marek Poleč na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...