Školský psychológ do každej školy.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva nezvládajú všetky krízové prejavy školákov. Psychológ by mal byť priamo v škole.

V školách sa mení atmosféra a sociálna klíma, v triedach pribúdajú deti s poruchami správania či učenia, zhoršujú sa vzťahy učiteľ - žiak, ale aj učiteľ – rodič a rodič - dieťa. Všade tam by sa mohol uplatniť školský psychológ.

Konkrétne úlohy, ktoré dnes plní (mal by plniť) školský psychológ vo vzťahu žiakom, k učiteľom ale aj k rodičom sú v súčasnej škole nezastupiteľné.

Počet psychológov na školách je žalostne nízky a  od stavu, aký je vo Fínsku či Dánsku, kde má psychológa takmer každá škola, máme ďaleko.

Máme za to, že problémy a výzvy, ktorým dnes čelia učitelia v školách sú omnoho závažnejšie ako napríklad digitalizácia vzdelávanie, ktorej rezort školstva venuje neprimerane veľa peňazí.

Žiadame preto ministra školstva, aby energiu, čas a prostriedky, ktoré investuje do projektu digitalizácie regionálneho školstva presmeroval a začal urýchlene realizovať projekt – „školský psychológ do každej školy“.

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Juraj Droppa na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook