Petícia za Referendum 2021

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby vyhlásila referendum o nasledujúcich otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby akýkoľvek pohlavný styk dvoch osôb rozdielneho pohlavia nad 15 (slovom: pätnásť) rokov nemohol byť považovaný za trestný čin?

2. Súhlasíte s tým, aby NR SR prijala uznesenie, ktoré by zaväzovalo vládu postaviť aspoň 50 000 (slovom: päťdesiattisíc) nájomných bytov pre manželské páry, v ktorých sú obaja manželia mladší ako 26 (slovom: dvadsaťšesť) rokov a zároveň sú občanmi Slovenskej republiky?

3. Súhlasíte s tým, aby občanom SR vo veku do 35 (slovom: tridsaťpäť) rokov bolo garantované zamestnanie, ak nie sú študentmi, alebo, ak sú nezamestnaní maximálne 3 (slovom: tri) mesiace za sebou, aby im v tomto čase bola priznaná dávka minimálne vo výške minimálnej mzdy?

4. Súhlasíte s tým, aby mohli byť maloobchodné prevádzky byť otvorené v dňoch pracovného pokoja, ak v nich v tomto čase budú môcť pracovať len osoby do 35 (slovom: tridsaťpäť) rokov, v nevyhnutných prípadoch okrem maximálne dvoch vedúcich pracovníkov?

5. Súhlasíte s tým, aby žiaden orgán moci SR nemohol vyhlásiť na území SR stav klimatickej núdze?

6. Súhlasíte s tým, aby výsledky referenda boli platné v prípade, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda?

7. Súhlasíte s tým, aby tá istá osoba mohla byť zvolená za prezidenta iba v jednom období?

 

Vysvetlenie otázok:

1. V mnohých vyspelých štátoch sa v poslednom čase prijímajú zákony, ktoré obmedzujú pohlavný styk osôb rozdielneho pohlavia. Celkovo sa jedná už o 12(!!!) západoeurópskych štátov, naposledy Dánsko (od roku 2021 https://www.aktuality.sk/clanok/849441/pohlavny-styk-bez-jednoznacneho-suhlasu-bude-v-dansku-znasilnenim/ ).  Keďže je ťažké dokázať nevinu (snáď jediným dôkazom môže byť nahrávka alebo snáď nejaká zmluva o pohlavnom styku😁😁😁, ale na to predsa nadržaní ľudia nemyslia), je v týchto prípadoch uplatňovaná prezumpcia viny, čo de facto vedie ku kriminalizácii pohlavného styku (vo Švédsku sa zvýšil počet odsúdených osôb za znásilnenie za rok z 190 na 333, teda takmer dvojnásobne!!!). To môže viesť k preplneniu väzníc a keďže budú muži odkázaní na platený styk, aj k obchodovaniu s bielym mäsom a k šíreniu pohlavných chorôb. Hranica 15 rokov je použitá preto, aby takto nemohla byť legalizovaná pedofília.

2. Bude doplnené

3. S týmto súvisia aj sociálne výhody pre mladých ľudí. Celková nezamestnanosť sa pohybuje cca okolo 7,5%, no u ľudí do 25 rokov je to až 20% (teda skoro trojnásobok)!!! Preto im treba garantovať prácu, aby mohli uživiť svoje rodiny a aby neboli diskriminovaní na úkor skúsenejších kandidátov. Tri mesiace sú použité preto, aby 1. nedochádzalo k dlhodobej nezamestnanosti a 2. aby mladí ľudia nedostávali peniaze za nič. Zároveň by to znamenalo, že mladé mamičky by si po materskej dovolenke ľahko našli prácu, a teda by sa nemuseli obávať, že kvôli dieťaťu by stratili na dlhý čas prácu.

4. Otázka súvisí s predchádzajúcou otázkou a fakticky by toto motivovalo maloobchodné prevádzky zamestnávať mladých ľudí. Podľa mňa je to revolučný návrh, ktorý by pomohol zamestnať množstvo mladých ľudí, pretože na západe sú obchody v sviatky a dokonca aj v nedele zatvorené, takže toto považujem za prelomový kompromis medzi právami starších zamestnancov a zamestnanosťou mladých ľudí. Výnimka je preto, aby to celé nestroskotalo na tom, že by nemal kto riadiť zmenu (ale ďalej by to mohlo byť upravené tak, že by tam museli byť len v prípadoch, kedy v prevádzke nie sú žiadne kompetentné osoby pod 35 rokov, ktoré by mohli riadiť zmenu, pretože vo fastfoode, kde som brigádoval, som videl, že aj 20 ročný chalan bol poverený riadením zmeny (čau, kapitán Danko 😉)

5. Existujú obavy, že po skončení núdzového stavu kvôli pandémii COVID-19, bude núdzový stav pokračovať z dôvodu klimatickej núdze, a tak bude vláda SR pokračovať v obmedzovaní práv občanov. Súhlasím síce napríklad s používaním verejných alebo ekologických dopravných prostriedkov, ale rozhodne nesúhlasím s obmedzovaním práv občanov SR na základe údajnej klimatickej núdze!!! Zároveň sa obávam, že sa počas núdzového stavu začne uplatňovať politika jedného, alebo dokonca žiadneho dieťaťa, čo bude viesť k dramatickému vymieraniu populácie.

6. Bude doplnené

7. Bude doplnené

 

Poznámka 1: Bude doplnené

Poznámka 2: Vzhľadom na to, že sa chystá referendum o predčasných parlamentných voľbách, a je pravdepodobné, že by mohlo byť úspešné, je možné, že strana Progresívne Slovensko získa na Slovensku reálny politický vplyv, a teda bude presadzovať v NR SR zákaz pohlavného styku a stav klimatickej núdze. Tomuto musíme zabrániť referendom!

 

 

Autor petície: Štefan Náthán Baďura, Žitavská 5039/2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa

 

Petičný hárok (podpisy na hárky začnem zbierať hneď po skončení aktuálneho zákazu vychádzania):

https://drive.google.com/file/d/1jz3Mw-TZESLGfgekapSc_Rgr1bwpHVP_/view?usp=sharing


Štefan Náthán Baďura    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Štefan Náthán Baďura na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...