Petícia: Proti zmene územného plánu v lokalite bývalého Vojenského kúpaliska.

My, dole podpísaní, občania žiadame, aby bol zachovaný stav územného plánu v oblasti Bývalého vojenského kúpaliska v Novom Meste nad Váhom. Chceme, aby bol zachovaný ráz tejto lokality a pri zmene územného plánu preferovaná výlučne rekreačná funkcia tejto oblasti. Myslíme si, že zmena územného plánu v tejto oblasti  pre účely výstavby LIDL-u bude mať za následok zvýšenie dopravnej záťaže a s ňou spojenej hlučnosti. To spôsobí zníženie atraktivity tejto oblasti, teda zníži cenu okolitých nehnuteľností  a pokoj pri ich užívaní vlastníkmi rodinných domov. Súčasne sa výstavbou protihlukovej steny naruší tzv. tvár starej časti nášho Mesta, ktorú treba zachovať a zveľaďovať. Výstavba  supermarketu v tejto lokalite preto nie je na prospech Novomešťanov.

 

Veríme, že budete rešpektovať nielen spoločné dobro, ale i vôľu nás občanov.

 

JUDr. Filip Vavrinčík - iniciátor petície

  

Prikladám text, na základe ktorého som sa pre tú to petíciu rozhodol:

 Tým, že vedenie mesta pred rokmi neprejavilo záujem o kúpu pozemkov pod Vojenským kúpaliskom stratilo dôležitú lokalitu, ktorá padla do rúk developerov. 

Odvtedy mesto ustupuje vlastníkom tohto pozemku, pričom vo všeobecnosti občania Nového Mesta nad Váhom sú toho názoru, že túto lokalitu treba využívať na pôvodné rekreačné účely.

 V prvom rade chýba akákoľvek verejná diskusia o ďaľšom osude tohto územia. Postup vedenia mesta považujeme za jednostranný, zameraný na splnenie záujmu developera a nie občanov, aj keď ich vôľa by mala byť pre vedenie mesta prioritnou.

Nemožno súhlasiť s argumentom, že developer vybuduje na svoje náklady kruhový objazd, teda že mesto ušetrí. Takýto argument je krátkozraký, pretože práve výstavbou supermarketu LIDL sa zvýši fluktuácia motorových vozidiel v tejto časti nášho mesta, ktorá si vyžiada vybudovanie kruhového objazdu. Bez supermarketu nepotrebujeme ani kruhový objazd.

 

Mesto má chrániť záujmy občanov, nie developerov!

 

JUDr. Filip Vavrinčík

www.zalepsiemesto.sk

https://www.facebook.com/judrfilipvavrincik

98C6C652-5652-4A80-8F8B-822D3AEC3B88.jpeg82A03212-7014-4235-9B61-14546001DB45.jpeg


JUDr. Filip Vavrinčík, Klčové 89/8, Nové Mesto nad Váhom, vavrincik@zalepsiemesto.sk    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem JUDr. Filip Vavrinčík, Klčové 89/8, Nové Mesto nad Váhom, vavrincik@zalepsiemesto.sk na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook