Povolenie vstupu na územie Slovenskej Republiky bez diskriminácie

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády a krízového štábu!

Momentálne (23.4.2020) platné ustanovenia ohľadom vstupu na územie Slovenskej Republiky z Rakúska sú nasledovne diskriminujúce:

1) Občanom krajín Európskej Únie (ktorí nemajú slovenský pas alebo udelený pobyt na území SR) a potrebujú navštíviť napríklad rodičov alebo súrodencov žijúcich na
Slovensku je prístup znemožnený, lebo dovolené je navštíviť iba manžel/ku, maloleté dieťa alebo rodiča maloletého dieťaťa.

2) Zvýhodnovanie pendlerov oproti ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov potrebujú osobný kontakt s členmi rodiny žijúcimi na Slovensku, je diskriminujúce.

3) Občanom krajín Európskej Únie (ktorí nemajú slovenský pas alebo udelný pobyt na území SR) je znemožnený prístup k svojej nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Slovensku.

Odôvodnenie:

- Štátna príslušnosť nemá vplyv na dôvody, kvôli ktorým boli aktuálne ustanovenia vytvorené. Či slovenský alebo rakúsky občan chce navštíviť rodinného príslušníka na Slovensku - v dnešnej Európe - nemôže rozhodovať o tom, či má človek možnosť prísť na Slovensko alebo nie.

- Znevýhodniť človeka, ktorí chce napríklad raz za mesiac navštíviť rodiča, oproti pendlerovi, ktorý (napríklad) niekoľko krát za mesiac prekročí hranice, je absurdné.

- Znemožnenie prístupu k vlastnému, právoplatne nadobutnutému majetku, len na základe štátnej príslušnosti, je veľmi otázne.

Týmto Vas žiadame:

a) o zrušenie rozdieľnosti v zaobchádzaní a možnostiach na základe občianstva človeka

b) o rovnaké pravidlá pre pendlerov a ľudí, ktorí chcú navštíviť svojich blízkych rodinných príslušníkov, nezávisiac od štátnej príslušnosti

c) umožnenie vstupu na územie Slovenskej Republiky občanom, ktorí sú preukázateľne majiteľmi nehnuteľností, nachádzajúcich sa na území Slovenskej Republiky

Horeuvedené žiadosti sa vzťahujú aj na ustanovenia pre iné vstupy na územie Slovenskej Republiky (napríklad z Maďarska alebo Českej Republiky), ak aktuálne platné ustanovenia pre tieto hranice podobným spôsobom (ako je to praktizované na Rakúsko-Slovenskej hranici) diskriminujú občanov Európskej Únie.

Ďakujeme za zohľadnenie.


Miloslav Bartos    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miloslav Bartos na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook