Podpora pre pani učiteľku

Nedávna nepríjemná situácia, ktorá sa odohrala na ZŠ Gbely týkajúca sa pani učiteľky Ivony  sa dotkla i nás rodičov. Myslíme si, že unáhlené jednanie – prepustenie pani učiteľky zo strany školy by bolo neprimerané k danej situácii. Pani učiteľka je medzi žiakmi veľmi obľúbená, žiaci ju majú radi a my rodičia  si s ňou rozumieme, dá sa s ňou dohodnúť, poradiť, ochotne k nám pristupuje.  Každý máme svoj život, svoje súkromie a je na nás ako ho naplníme. Pani učiteľka nijakým spôsobom nepohoršovala deti,  ani ich nenavádzala na zlé správanie.... Čin žiačky, ktorá mala zverejniť inkriminované fotografie je neospravedlniteľný. Nielenže sa vydávala za inú osobu a zneužila dôveryhodnosť učiteľky, ale navyše ju aj fotografiami  vydierala. Kvôli takejto žiačkinej hlúposti  by mala mať mladá učiteľka zničený profesijný i súkromný život? My rodičia si myslíme, že by škola mala ešte zvážiť,ako sa rozhodne...

Nesúhlasíme, aby bola pani učiteľka prepustená!!!!

Prosíme všetkých - rodičov, študentov aj ostatných, ktorým to nie je ľahostajné, aby túto petíciu podpísali.  Ďakujeme!

Facebook