Petícia za zvýšenie stravného pri zahraničných pracovných cestách

My, dolupodpísaní, sme presvedčení, že je nevyhnutné a spravodlivé zvýšiť stravné pri zahraničných pracovných cestách, ktoré je stanovené v opatrení č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

V súčasnosti sme svedkami vysokej inflácie, ktorá zasahuje slovenských pracovníkov počas ich pracovných ciest po celom svete. Existujúce opatrenie však nedostatočne zohľadňuje globálne ekonomické zmeny za posledných viac ako 10 rokov od jeho vydania. Okrem toho sme boli svedkami zvýšenia paušálnych náhrad zo strany Vlády SR, a preto je spravodlivé, aby sa podobné zvýšenia týkali aj bežných Slovákov, ktorí si rovnakú podporu zaslúžia za to, že pracujú pre firmy platiace dane na Slovensku.

Preto sa obraciame na Ministerstvo financií Slovenskej republiky s touto petíciou, v ktorej žiadame:

  1. Zvýšenie základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách tak, aby lepšie odrážali reálne náklady na stravu v cieľových krajinách.
  2. Aktualizáciu opatrenia č. 401/2012 Z. z. s cieľom zohľadniť aktuálne ekonomické a cenové trendy.
  3. Zabezpečenie pravidelného prehodnotenia sadzieb stravného aj v budúcnosti.

Veríme, že zvýšením stravného pri zahraničných pracovných cestách sa zlepšia pracovné podmienky a motivácia pracovníkov, čo prinesie prospech aj ich rodinám a celej spoločnosti. Podporujeme túto petíciu a dúfame, že naše návrhy budú vypočuté a adresované.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marek Vido na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...