Petícia za zrušenie povinných prednášok pre civilných študentov na Akadémii Policajného zboru

My, študenti Akadémie Policajného zboru chceme vyjadriť nesúhlas k rozhodnutiu povinnej účasti študentov denného štúdia - odbor bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe na prednáškach, ktoré schválil Akademický senát Akadémie PZ dňa 7.8.2023 a žiadame o ich zrušenie. Mnoho študentov to obmedzuje a veríme, že sa človek na základe vlastného záujmu môže sám rozhodnúť či prednášku vynechá alebo nie. My si svoje štúdium vážime a berieme ho poctivo no pre niektorých je veľmi náročné popritom aj pracovať, keďže nám všetko nefinancuje ministerstvo vnútra SR ako študentom BOOM. 

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem študenti APZ na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...