Petícia za zmenu politického a volebného systému na Slovensku

269819954_10221173425061616_4320688946485500034_n.jpg

My, občania Slovenskej republiky, žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum s nasledovnou otázkou:

Ste za to, aby systém Priamej demokracie nahradil súčasný systém zastupiteľskej demokracie na Slovensku?

-------------------

Priama demokracia, niekedy označovaná aj ako pravá, alebo čistá demokracia, je formou demokracie, pri ktorej štátnu moc majú v rukách všetci občania, ktorí sa rozhodli na nej podieľať.

V závislosti od systému môže časť alebo všetci títo ľudia vydávať výkonné predpisy, vytvárať zákony, voliť alebo odvolávať úradníkov a zástupcov a viesť súdne konania.

Zdroj: Wikipedia

 

„Nikto nie je viac zotročený ako ten, kto si falošne myslí, že žije v slobode.“ (Goethe) 

Momentálne je situácia na Slovensku taká, že keby aj 4 milióny ľudí chceli zmeniť akýkoľvek zákon či Ústavunepodarí sa im toNa Slovensku nie je v súčasnosti funkčné referendum.  Aktuálna legislatíva totiž umožňuje prijať vôľu ľudu, iba ak to vyhovuje mocenským záujmom.  (Napríklad ústavný súd rozhodne o protiústavnosti vypísania referenda)  Viac ako 5 miliónový národ je ovládaný 150timi „politikmi“ a Tí sú ovládaný niekoľkými „oligarchami“. Funkčné referendum by totiž znamenalo, návrat moci naspäť do rúk obyvateľov štátu a o to nemá záujem žiaden politik ani oligarcha. 

V Európe sú momentálne len dva štáty, kde ľudia priamo rozhodujú o vlastných zákonoch:

Švajčiarsko – má funkčné referendum už desiatky rokov a systém vládnutia ľudí nazvaný „priama demokracia“.

Island – po bankrote štátu v roku 2008 sa ľudia vzbúrili, prepísali si Ústavu, zmenili spôsob vládnutia a odsúdili politikov a bankárov zodpovedných za krach. 

Slovensko môže byť tretím z nich. Po prvý krát od revolúcie, vznikla nádej na získanie slobody a sfunkčnenie referenda.  Doteraz je na Slovensku uplatňovaný systém „Rozdeľuj a panuj“, používaný už zo starovekého Grécka.Máme sa rozhodnúť medzi sľubmi 23 rôznych politických strán. To je presne to čo potrebujú rozdeliť nás, aby sme sa hádali, či je lepšia jedna, alebo druhá strana. Pritom zabúdame na to najdôležitejšie: Zo všetkých 23 kandidujúcich strán, iba jedna má vo svojom programe vrátenie moci naspäť do rúk občanom sfunkčnením referendazavedenie priamej demokracie na Slovensku a ukončenie chudoby prostredníctvom vyplácania Základného príjmu

Za túto myšlienku sa oplatí bojovať a presadiť ju. Za túto myšlienku sa oplatí spojiť sa a stať sa opäť na Slovensku slobodným. Už Svätopluk vedel ako na to. Ak sa spojíme a bude nás aspoň milión hlasovať za svoju slobodu a za myšlienku funkčného referenda, môžeme už o pár mesiacov sami rozhodovať o tom, či budeme aj naďalej otrokmi niekoľkých oligarchov, alebo si moc zoberieme opäť do vlastných rúk

Pošlite prosím túto myšlienku ďalej aspoň desiatim ľuďom, nech o tom vie do volieb celé Slovensko. Povedzte to aj tým, čo nechodia na internet a jediným zdrojom informácií sú pre nich zmanipulované správy v televízií, alebo v rádiu. Nech nemusíme čakať ďalšie 4 roky, alebo presadzovať si zmeny prostredníctvom revolúcie.  Veď nejde o nič menej, ako o nás a našu budúcnosť.

Marek Poleč
SPD - Slovenská priama demokracia
https://www.facebook.com/groups/spdslovensko