Petícia za zavedenie participatívneho rozpočtu v meste Martin - chceme spolurozhodovať

My, dolu podpísaní občania mesta Martin, žiadame, aby mestské zastupiteľstvo v spolupráci s mestským úradom neodkladne vypracovalo a schválilo nástroje na otvorené, zrozumiteľné a prehľadné participatívne rozpočtovanie.

Chceme byť každoročne súčasťou rozhodovania o využití rozpočtu nášho mesta. Chceme žiť v modernom a otvorenom meste, čoho neodmysliteľnou súčasťou je práve otvorenosť v oblasti rozhodovania o mestskom rozpočte, na ktorý sa, mimochodom, skladáme my všetci. 

My, občania mesta Martin, žiadame, aby bol náš hlas vypočutý a každoročne sme mohli priamo spoločne rozhodnúť o časti rozpočtu podobne ako je to už bežné v iných slovenských mestách ako je Hlohovec, Banská Bystrica, Trnava, Prievidza, Piešťany a ďalšie. Martin nielen v tejto oblasti zaspal a jeho občania sú nedôstojne zadržiavaní v úlohe štatistov. Participatívne rozpočtovanie bolo jedným z prísľubov už pri spustení projektu Transparentné mesto. Ale podobne, ako mnohé iné prísľuby, aj tento ostal len na papieri. 

Aprílové zastupiteľstvo, počas ktorého poslanci prerozdelili 5 miliónov eur, bolo smutnou ukážkou toho, ako nesystematicky, neprehľadne a netransparentne sa mestský rozpočet prerozdeľuje. Z písomného návrhu, ktorého príprava zabrala dva mesiace, sa v priamom prenose stal zdrap papiera. Diskusia poslancov a vedenia mesta viac ako riadne rokovanie pripomínala handrkovanie, počas ktorého sa milóny eur prerozdelili podľa povestného “ja na bráchu - brácha na mne”. Podozrenia z presadzovania osobných a nekalých záujmov poslancov na úkor potrieb občanov mesta pokračovali aj počas nasledujúcich dvoch mesiacov, kedy sa nesystémovo schvaľovali ďalšie mimoriadne tisícové dotácie. 

Mesto Martin si aj do nového loga zakomponovalo titul Transparentné mesto. Realita fungovania mesta s myšlienkou transparentnosti nekorešponduje minimálne práve v oblasti delenia moci pri rozhodovaní o čo najefektívnejšom, najadresnejšom a najhospodárnejšom nakladaní s mestským rozpočtom.Samotnýerb nášho mesta svojím príbehom o delení plášťa reprezentuje odkaz o dôležitosti delenia.

Očakávame, že tak ako sa pri voľbách my občania odovzdaním hlasu delíme o dôveru s vami poslancami, aj vy na nám na oplátku vrátite časť tejto dôvery späť. A prizvete nás k spoločnej diskusii o hospodárnom spravovaní našich spoločných peňazí. 

Žiadame, aby tento nástroj bol k občanom k dispozícií už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019. A teda bol schválený ešte v rámci tohto končiaceho sa volebného obdobia. My, dolu podpísaní občania mesta Martin, žiadame, aby sme boli prizvaní už aj k výberu z dostupných a overených nástrojov participatívneho rozpočtovania. Aby na túto tému prebehla plnohodnotná verejná diskusia, kde bude vypočutý a rešpektovaný názor verejnosti. Chceme sa spolupodieľať už aj na výbere participatívnych nástrojov najvhodnejších pre naše mesto, jeho potreby, zvyklosti, možnosti a špecifiká. 

Komunálne voľby sú za dverami a my, občania mesta Martin, budeme pozorne sledovať ako otvorene a zodpovedne sa poslanci i vedenie mesta postavia k tejto našej legitímnej požiadavke, na ktorú márne čakáme už niekoľko rokov.


Jozef Petráš    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jozef Petráš na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook