PETÍCIA ZA ZÁCHRANU KARANTÉNNEJ STANICE A ÚTULKU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Mestské zastupiteľstvo

Mestský úrad

Štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves  

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva, žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora mesta Spišská Nová Ves, o odchod dvoch pracovníkov mestskej karanténnej stanice a útulku v Spišskej Novej.  

Dôvod:   Situácia v mestskej karanténnej stanici a útulku je dlhoročne kritizovaná zo strany našich obyvateľov a širokej verejnosti, či ľudí z rôznych miest, ktorí mali možnosť prísť s týmto problémom do kontaktu. Ich nespokojnosť však nikdy nebola vypočutá. Zviera je živý tvor a tak je nutné sa k tomu aj profesionálne postaviť. Bohužiaľ praktiky dvoch zamestnancov R. Hradiského a P. Jurička tomu nenasvedčujú.  

Zanedbávajú starostlivosť o zvieratá, praktizujú zlý hygienický a sanitárny stav v priestoroch KS a útulku. Benevolentnosť, hrubé zaobchádzanie so zvieratami a dlhodobé nekalé praktiky s nimi, ktoré neušli ani pozornosti médiám. Chabá ústretovosť k verejnosti a návštevníkom útulku. Ich prítomnosť v mieste pracoviska útulku na ul. Cintorínskej je pravidelne absentovaná.  

Sme už z toho unavení, znechutení, nespokojní. Preto svojím podpisom žiadame o ich prepustenie z tejto pracovnej pozície.        


Tatiana Nazadova    Kontaktujte autora petície
Facebook