Petícia za vyjadrenie nesúhlasu občanov mesta so zámerom mesta Kráľovský Chlmec vybudovať zberný dvor na území medzi ulicami Pri Štadióne a Ľudovíta Štúra

Petícia za zastavenie konania vo veci  vybudovania zberného dvora na pozemku ležiacom medzi ulicami Pri štadióne a Ľudovíta Štúra .  

Žiadame Mestský úrad Kráľovský Chlmec, a v súlade so Zákonom č. 85/1990 zb. o petičnom práve, vyjadrujeme nesúhlas , o zastavenie konania vo veci zámeru vybudovania Zberného dvora na pozemku ležiacom medzi ulicami Pri štadióne a Ľudovíta Štúra

Zámerom na vybudovanie Zberného dvora na uvedenom pozemku sú  ohrozené práva a oprávnené  záujmy občanov mesta Kráľovský Chlmec

1.       Umiestnenie Zberného dvora v zastavanej, obytnej, centrálnej časti mesta, v bezprostrednej blízkosti  rodinných domov.

2.       V blízkosti navrhovanej stavby je prítomnosť vodného toku.

3.       Kapacitne nevyhovujúca plocha pre mesto -  podozrenie z účelového a formálneho riešenia problému odpadového hospodárstva.

4.       Občanom mesta neboli verejne prezentované žiadne závery z odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

5.       Po vydaní povolenia hrozí riziko rozšírenia zoznamu zbieraných odpadov, nebezpečného odpadu, z dôvodu lacného a jednoduchého triedenia hrozí možnosť  zavedenia separačnej linky (ďalšia hrozba zvýšenia hluku), drvičky odpadu a podobne (reálne hrozí, pri takom výskyte odpadu) 

 

 

 


Rastislav Čurma    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Rastislav Čurma na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...