Petícia za sfunkčnenie referenda

Vzhľadom k tomu, že od roku 1994 sa na našom území konalo celkovo deväť celoštátnych referend a z toho bolo iba jedno platné, sme dospeli k tomuto záveru.

Sme presvedčení o tom, že na inštitút referenda sú v slovenských podmienkach kladené príliš vysoké nároky. K tomu aby bolo na Slovensku referendum niekedy platné sa vyžaduje, aby k nemu prišla vačšia polovica všetkých oprávnených voličov.

Žiadame preto zaviesť nulové kvórum, kedy by o výsledku referenda rozhodla nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov. Ďalej žiadame znížiť počet podpisov potrebných na vypísanie referenda zo súčasných 350 000 na 100 000.P.S. pre súlad so zákonom NEZABUDNITE pri podpise uviesť celé vaše bydlisko (nie iba mesto, ale aj ulicu a č. domu).

Marek Poleč
SPD - Slovenská priama demokracia
https://www.facebook.com/groups/spdslovensko

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marek Poleč na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...