Zoberme si všetku moc a právo rozhodovať do vlastných rúk. Petícia za sfunkčnenie referenda

310692836_10222481149393907_7681299178487142056_n.jpg

Vzhľadom k tomu, že od roku 1994 (v priebehu 29 rokov) sa na našom území konalo celkovo deväť celoštátnych referend a z toho bolo iba jedno platné, sme dospeli k tomuto záveru.

Sme presvedčení o tom, že na inštitút referenda sú v slovenských podmienkach kladené príliš vysoké nároky. K tomu aby bolo na Slovensku referendum niekedy platné sa vyžaduje, aby k nemu prišla vačšia polovica všetkých oprávnených voličov.

Žiadame preto zaviesť nulové kvórum, kedy by o výsledku referenda rozhodla nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov. Ďalej žiadame znížiť počet podpisov potrebných na vypísanie referenda zo súčasných 350 000 na 100 000.P.S. pre súlad so zákonom NEZABUDNITE pri podpise uviesť celé vaše bydlisko (nie iba mesto, ale aj ulicu a č. domu). 
Nezabudnite si skontrolovať svoju e-mailovú schránku a svoj podpis potvrdiť!

Marek Poleč
SPD - Slovenská priama demokracia
https://t.me/spd_slovensko

Viac informácií:
https://spd-slovensko.mozellosite.com/

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marek Poleč na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...