Petícia za prekládku vzdušného vedenia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom

Žiadame kompetentných, tj. Západoslovenskú energetiku, a.s., Západoslovenskú distribučnú, a.s., hlavné mesto Bratislava a mestskú časť Bratislava-Petržalka, aby pristúpili k realizácii prekládky vzdušného vedenia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom do novej trasy, ktorá sa vyhýba Veľkému Draždiaku a zastavanému územiu mestskej časti Bratislava-Petržalka a rešpektuje budúci rozvoj Veľkého Draždiaku pre účely rekreácie, trávenia voľného času a športu.

Petičný výbor: predseda – Ján Bučan, Lachova 26, 851 03 Bratislava, Eduard Demel, Černyševského 7, 851 01 Bratislava, Ľubica Turčanová, Rovniankova 20, 851 02 Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Ján Bučan, Lachova 26, 851 03 Bratislava, dátum narodenia 13.8.1980


Ján Bučan, predseda občianskeho združenia My sme Petržalka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook