Petícia za prekládku vzdušného vedenia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom

Žiadame kompetentných, tj. Západoslovenskú energetiku, a.s., Západoslovenskú distribučnú, a.s., hlavné mesto Bratislava a mestskú časť Bratislava-Petržalka, aby pristúpili k realizácii prekládky vzdušného vedenia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom do novej trasy, ktorá sa vyhýba Veľkému Draždiaku a zastavanému územiu mestskej časti Bratislava-Petržalka a rešpektuje budúci rozvoj Veľkého Draždiaku pre účely rekreácie, trávenia voľného času a športu.

Petičný výbor: predseda – Ján Bučan, Lachova 26, 851 03 Bratislava, Eduard Demel, Černyševského 7, 851 01 Bratislava, Ľubica Turčanová, Rovniankova 20, 851 02 Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Ján Bučan, Lachova 26, 851 03 Bratislava, dátum narodenia 13.8.1980


Ján Bučan, predseda občianskeho združenia My sme Petržalka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ján Bučan, predseda občianskeho združenia My sme Petržalka na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook