PETÍCIA ZA POZASTAVENIE DRVENIA ODPADU OBSAHUJÚCEHO AZBEST V TESNEJ BLÍZKOSTI OBYTNEJ ZÓNY SLNEČNICE

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne pozastavilo drvenie odpadu, ktorý vzniká pri sanácii umelého kopca na ulici Azúrová, z dôvodu podozrenia na prekročenú povolenú mieru prašnosti a prítomnosti azbestu v ovzduší. Žiadame o pozastavenie drvenia do doby, kým výsledky prebiehajúcich meraní nepreukážu bezpečnosť tejto formy spracovania odpadu pre obyvateľov Slnečníc.

Prítomnosť azbestu v ovzduší v okolí kopca bola potvrdená výsledkami odberov vykonaných nezávislým aktivistom v mesiaci október. Zároveň bola prítomnosť potvrdená aj podľa medializovaných informácií.

S ohľadom na povahu nebezpečnosti azbestu, a vzhľadom na množstvo ľudí bývajúcich v priamej blízkosti danej lokality, považujeme okamžité pozastavenie drvenia za nevyhnutný krok pri predchádzaní potencionálnej zdravotnej ujmy. 


Alexandra, Vladimir    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Alexandra, Vladimir na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook