PETÍCIA ZA POZASTAVENIE DRVENIA ODPADU OBSAHUJÚCEHO AZBEST V TESNEJ BLÍZKOSTI OBYTNEJ ZÓNY SLNEČNICE

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne pozastavilo drvenie odpadu, ktorý vzniká pri sanácii umelého kopca na ulici Azúrová, z dôvodu podozrenia na prekročenú povolenú mieru prašnosti a prítomnosti azbestu v ovzduší. Žiadame o pozastavenie drvenia do doby, kým výsledky prebiehajúcich meraní nepreukážu bezpečnosť tejto formy spracovania odpadu pre obyvateľov Slnečníc.

Prítomnosť azbestu v ovzduší v okolí kopca bola potvrdená výsledkami odberov vykonaných nezávislým aktivistom v mesiaci október. Zároveň bola prítomnosť potvrdená aj podľa medializovaných informácií.

S ohľadom na povahu nebezpečnosti azbestu, a vzhľadom na množstvo ľudí bývajúcich v priamej blízkosti danej lokality, považujeme okamžité pozastavenie drvenia za nevyhnutný krok pri predchádzaní potencionálnej zdravotnej ujmy. 


Alexandra, Vladimir    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook