Petícia za odvolanie Mgr. Júlie Grosstessner-Hain z pracovnej pozície riaditeľky Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 811 06 Bratislava.

Vážený pedagogický zbor, nepedagogickí zamestnanci  Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 811 06 Bratislava, rodičia žiakov na EZŠ a vážená verejnosť.

Prosíme Vás o podporu petície, nakoľko my, členovia Rady rodičov pri EZŠ, rodičia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci nie sme spokojní so súčasným riadením školy.  V uvedenej petícii konštatujeme necitlivý, neodborný a neefektívny prístup pani Júlie Grosstessner-Hain k riadeniu školy, k rodičom žiakov, porušovanie všeobecne platných predpisov, konfrontačný prístup a bossing k niektorým pedagogickým  zamestnancom. Pani riaditeľka svojim pôsobením nenadväzuje na historickú a duchovnú tradíciu evanjelického školstva za účelom šírenia vzdelanosti a evanjelického povedomia mladej generácie a organizáciu života žiakov so zameraním na ich duchovný a vzdelanostný rast a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol optimálne efektívne využitý, a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako i učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy. Svojim prístupom k riešeniu problémov prezentovala absolútnu absenciu empatie, porozumenia, odbornosti, slušnosti a najmä snahy, vzniknuté situácie riešiť k všestrannej spokojnosti. Namiesto toho sme svedkami úplného rozvratu vzťahov medzi rodičmi a vedením školy, ale aj v pedagogickom zbore. Júlia Grosstessner-Hain svojim konaním závažne narušuje medziľudské vzťahy, pracovné podmienky a pracovnú atmosféru, a my sa obávame, že jej spôsob riadenia bude mať za následok postupný rozvrat našej milovanej školy.


Rodičia detí z EZŠ.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Rodičia detí z EZŠ. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...