Petícia proti zberni toxického zdravotníckeho odpadu v Podunajských Biskupiciach

Petícia proti zriadeniu zberného miesta toxického zdravotníckeho odpadu z nemocníc v Podunajských Biskupiciach

Ani nie po 12-tich rokoch tu znova máme pokus o zriadenie zberného miesta toxického zdravotníckeho odpadu z nemocníc v Podunajských Biskupiciach. Postavme sa spoločne proti tejto zberni toxického zdravotníckeho odpadu a podporme túto petíciu. 

 

My, dole podpísaní občania sa pripájame k petícii a chceme tak vyjadriť náš jasný nesúhlas so zriadením zberného miesta toxického zdravotníckeho odpadu z nemocníc v Podunajských Biskupiciach

Obsah petície: „My, občania Slovenskej republiky, obyvatelia mestskej časti Podunajské Biskupice a blízkeho okolia, majitelia nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území mestskej časti Podunajské Biskupice, svojim podpisom na tejto petícii vyjadrujeme svoj NESÚHLAS so zriadením zberného miesta toxického zdravotníckeho odpadu z nemocníc v Podunajských Biskupiciach.

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Ing. Milan Černý, nar. 06.02.1977, Baltská 29, 82 106, Podunajské Biskupice, Bratislava

 

Petičný výbor:
predseda:
Ing. Milan Černý, nar. 06.02.1977, Baltská 29, 82 106 Podunajské Biskupice, Bratislava
členovia:
Ing. Vladimír Holásek, Amurská 24, 82 106 Podunajské Biskupice, Bratislava
Jana Kováčiková, Baltská 19, 82 106 Podunajské Biskupice, Bratislava

Milan Černý

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Milan Černý na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook