Petícia proti odvolaniu Ing. Melánie Konečnej z funkcie riaditeľky Školského internátu, ul. Medická 2, Košice

My, dolu podpísaní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia Školského internátu, Medická 2 v Košiciach týmto vyjadrujeme

n e s ú h l a s

s písomným upozornením na porušovanie pracovnej disciplíny s upozornením na možnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktoré bolo dňa 04. 11. 2020 vydané Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom Košického samosprávneho kraja.

Rozhodnutie odvolať pani riaditeľku školského internátu, Medická 2 Košice – Ing. Melániu Konečnú z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, s ktorým ste sa obrátili na Radu školského zariadenia o vyjadrenie považujeme za neadekvátne, účelové a neobjektívne voči pochybeniam uvádzajúcich v Správe o výsledku kontroly vykonanej oddelením kontrolingu KSK.

My, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školského internátu už skoro 2 roky sledujeme nátlak na pani riaditeľku zo strany Košického samosprávneho kraja. Nezabudli sme ani na ohováranie pani riaditeľky v médiách a podanie ničím nepodloženého trestného oznámenia KSK voči riaditeľke, ako aj na vyhrážanie sa pani riaditeľke zamestnancami odboru školstva KSK v júli 2019 v prípade, že ak sa riaditeľka nevzdá funkcie bude zo strany KSK medializovaná, odvolaná, pozastavená funkcia či podané trestné oznámenie, ako aj na viacero kontrol zo strany KSK.

Tieto kroky zo strany KSK dôrazne odmietame a vyjadrujeme podporu pani riaditeľke Ing. Melánii Konečnej.

Vážime si prácu pani riaditeľky, jej osobnosť, profesionalitu, ľudskosť, dôslednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Odvolanie pani riaditeľky z funkcie by znamenalo zastavenie naštartovaných pozitívnych zmien v školskom internáte, ktoré iniciuje a riadi od svojho vymenovania do funkcie v roku 2003 až do súčasnosti.

Uvádzame aspoň niektoré z nich:

  • pani riaditeľka zabezpečila proces modernizácie vnútorných priestorov školského internátu, izieb žiakov, klubovní, spoločenských a odborných miestností, posilňovní a pod.

  • zabezpečila opravu strechy a rozvodov studenej vody, výmenu stúpačiek, opravu sociálnych zariadení v školskom internáte

  • výmenu viac ako dvoch tretín starých drevených okien za plastové, a to z vlastných zdrojov školského internátu.

  • počas pôsobenia Ing. Melánie Konečnej – riaditeľky školského internátu boli iba na jedinom, našom školskom internáte úspešne implementované 3 projekty cezhraničnej spolupráce v rámci výzvy Interreg HU-SK-RO-UA v rokoch 2006-2012, ktoré boli zamerané na rozvíjanie európskych hodnôt u žiakov a prispeli aj k materiálno-technickému vybaveniu ŠI. V rámci týchto projektov bola nadviazaná medzinárodná spolupráca s maďarským a ukrajinským partnerom, ktorá pretrváva až do súčasnosti.

  • v rokoch 2005 - 2015 bolo realizovaných viacero menších projektov s finančnou podporou Úradu vlády SR, Rady vlády pre prevenciu kriminality, či ministerstva školstva SR, ktoré boli orientované na prevenciu rizikového správania, orientáciu na zdravý životný štýl a zdravé stravovanie žiakov.

Riaditeľka školského internátu sa počas celej riadiacej funkcie správala korektne ku zamestnancom, žiakom a rodičom a riadila školský internát vysoko odborne a apoliticky. Pod jej vedením náš školský internát, ktorý je najväčším školským internátom v Košickom kraji si vybudoval a udržiaval prestíž nielen na Slovensku, ale aj v časti Európy.

A preto my, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školského internátu svojim podpisom vyjadrujeme podporu pani riaditeľke Ing. Melánii Konečnej a žiadame predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku o prehodnotenie svojho návrhu na odvolanie a riaditeľku Ing. Melániu Konečnú neodvolať z funkcie.


Školský Internát Medická 2    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Školský Internát Medická 2 na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...