Petícia proti zákonu poslankyne Zmajkovičovej

My, dole podpísaní občania nesúhlasíme s už schváleným zákonom poslankyne Renáty Zmajkovičovej, ktorá zakázala predaj "nezdravých potravín" v školských bufetoch. Podľa nás tento zákon prinesie jedine zatvorenie školských bufetov.

Je to rozhodnutie žiakov, čo budú jesť a čo nie. Tento zákon sa bude týkať aj bufetov na stredných školách a myslíme si, že študenti stredných škôl, ktorí majú nad 15 rokov, sú už dostatočne rozumovo vyspelí, aby sami uvážili, ktoré potraviny si zakúpia a ktoré nie! Na jednej strane ideme povoľovať drogy a na druhej zakazovať školské bufety. Okrem toho aj u tých žiakov, ktorí si nosia desiatu z domu, sa stáva, že si ju doma nestihnú pripraviť, a určite je lepšie, keď si ju zakúpia v bufete, akoby mali celý deň byť hladní. Taktiež bude realizácia tohto zákona znamenať prepúšťanie pracovníkov v školských bufetoch, čo zase raz zvýši nezamestnanosť. Nech si tento zákon schvália poslanci na ich poslanecký bufet.

Na záver by som odporúčal pani poslankyni a celému parlamentu sa skôr zamerať na to, aby sa zvýšila kvalita potravín, aby Slovenská republika zvýšila svoju potravinovú sebestačnosť, zabrániť dovozu mnohých nebezpečných potravín zo zahraničia a skvalitniť výrobu domácich potravín. Za zdravie mládeže sa dá bojovať aj inak ako rušením školských bufetov!

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook