PETÍCIA OBČANOV MESTA SENEC PROTI ODPREDAJU NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMKOV NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH- JUH

My, dolupodpisaní obyvatelia Mesta Senec sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, obraciame na MsZ a primátora mesta Senec Ing. Dušana Badinského.             Obyvatelia mesta Senec nesúhlasia s odpredajom pozemkov na južnej strane Slnečných jazier, evidované na liste vlastníctva č. 2800 vo vlastníctve mesta Senec v k.ú.Senec .             Napríklad dňa 4.11.2019 bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemkov pod prevádzkou bufetu Lumax. Následne bolo zasadnutie mestského zastupiteľstva a dňa 23.1.2020 mestská rada tento návrh nepodporila a nesúhlasila s odpredajom pozemkov. Vieme, že o tomto odpredaji sa naďalej rokuje a pridáva sa k nemu niekoľko ďalších a všetko smeruje k tomu, že mesto tieto pozemky postupne odpredá.             Nie sú nám zrejmé dôvody tohto odpredaja, ani účel predaja. Nemáme žiadny verejný prísľub a záruky, že táto oddychová zóna zostane zachovaná a nebude tu ďalší rozmach výstavby budov ako v celom okrese. Tieto pozemky by mali ostať majetkom mesta tak, aby mesto, Správa cestovného ruchu mesta Senec a jeho obyvatelia mali z prenájmov príjem a mohli za tieto prostriedky tento verejný priestor zveľaďovať a udržiavať.             A preto: Žiadame, aby si mesto Senec ponechalo pozemky vo svojom vlastníctve Žiadame, aby mesto Senec ponechalo túto časť mesta na oddych,šport a rekráciuNesúhlasíme s ďalšou výstavbou a zaberaním verejných plôch.


Andrea Šavarová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Andrea Šavarová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook