Petícia na záchranu lokality Hrádok v pohorí Vtáčnika pred jej zn

Petícia na záchranu lokality Hrádok v pohorí Vtáčnika pred jej zničením ťažbou kameňa

 

Hrádok sa nachádza na pravej strane potoka Bystrica, na začiatku vstupu do Bystričianskej doliny a je charakteristický vynimočným prírodným prostredím a bohatou faunou a flórou.

 

Prečo je potrebné zachrániř prírodu Hrádku a nedopustiť jej zničenie?

Hrádok je súčaťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, s vysokým stupňom zákonnej ochrany.

Hrádok je v územnom pláne katastra obce Bystričany určený ako územie genofondu, na ktorom sa príroda musí vyvíjať nerušene s vylúčením akejkolvek ekonomickej činnosti človeka v jej priestore. Tento genofond bol schválený Vyšším územným celkom Trenčín. 

Hrádok je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik s Identifikačným kódom : SKUEV0273 a je v programe EÚ Natura 2000, ktorá zabezpečuje ochranu rastlín a živočíchov.

Hrádok je výzmanmou archeologickou lokalitou halstadského osídlenia, ktoré bolo neskor obývané Slovanmi, o čom svedčia pozostatky hradieb a vstupnej brány.

Hrádok sa nachádza v tesnej blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Veľká skala.

Bystričianska dolina je obľúbeným cieľom turistických výletov občanov širšieho okoli a nie náhodou je označovaná ako prírodná perla CHKO Ponitrie a celého hornonitrianskeho regiónu.

 

CIEĽOM PETICIE JE ZASTAVIT OTVORENIE KAMEŇOLOMU A ZAHÁJENIA ŤAŽB V TEJTO OBLASTI.

PODPORTE PRIRODU!

 

AK CHCETE UROBIT MAXIMUM, STIAHNITE ZO STRÁNKY http://www.bystricany.sk/index.php?stranka=200   

PETIČNÝ HÁROK PODPÍŠTE HO A ZAPOJTE AJ PRIATEĽOV A RODINU A ZOSKENOVANÝ ZAŠLITE NA ADRESU

bartos@bystricany.sk

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem talix na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook