Petícia na podporu prvej občianskej prezidentky SR vo voľbách v roku 2019

JANA_L_OBR41.jpgPetícia

Občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky navrhujú

Janu Lachkovičovú, narodenú 13.06.1964, v čase podania návrhu povolaním sanitárka, bytom Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava 

 Vyhlásenie  kandidáta: Ja, Jana Lachkovičová, vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou na prezidenta Slovenskej republiky a že spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky.  

jana_L.jpg

Milí spoluobčania, som pripravená na kontakt a komunikáciu s Vami na Vaše otázky na stránke: https://www.facebook.com/Prezidentka-mieru-2017690788272634/

Verím, že podporíte moju Petíciu 

 za záchranu Slovenska a občanov SR

https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_slovenskeho_naroda_a_slovenskej_republiky

Obsahuje časť dôležitých bodov, ktoré je potrebné okamžite riešiť! Neuvidíte ma na bilbordoch a letákoch, navštívim vás osobne a na všetkých sociálnych sieťach, informácie na : asistentkamieru@protonmail.com

 Na tejto uvedenej adrese je možné získať podpisové hárky a informácie o pripravovaných stretnutiach s občanmi.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, využijúc svoje právo podľa     č. 27 Ústavy SR  a Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, podporujeme p. Janu Lachkovičovú ako kandidátku na budúcu prezidentku SR.  Vyjadrujeme svojim podpisom svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov. Vyplňte prosím čitateľne nasledujúce údaje, inak bude Váš podpis neplatný!!! Meno a priezvisko, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu (obec,ulica,číslodomu) ďakujem.


asistentkamieru@protonmail.com    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem asistentkamieru@protonmail.com na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook