PETÍCIA NA PODPORU POŽIADAVIEK NÁRODNÉHO LISTU ZA REGULÁCIU NOVEJ GENERÁCIE GMO

Vážená vláda Slovenskej republiky, vážené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vážené Ministerstvo životného prostredia SR, vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu.    

My občania Slovenskej republiky (fyzické osoby) svojím podpisom podporujeme v celom rozsahu „Národný list za reguláciu novej generácie GMO“, ktorého znenie je uverejnené na stránke https://www.vsetkoogmo.sk/images/Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO.pdf

Žiadame o plnenie všetkých požiadaviek listu na zabezpečenie prísnej  regulácie geneticky modifikovaných plodín a zvierat vyrobených novými genetickými technikami na národnej a medzinárodnej úrovni, požiadavky sú nasledovné:

1.      aby ste presadzovali a zabezpečili, že všetky organizmy vytvorené  genetickými technikami budú naďalej regulované v plnom súlade s existujúcimi normami EÚ pre GMO, aby ich produkty nezákonne nevstupovali do našich potravinových zásob.

2.      aby ste boli a hlasovali proti akémukoľvek oslabeniu predpisov EÚ o GMO  (napr.: v prospech novej generácie GMO) a zabránili nelegálnej kontaminácii dovozu do EÚ nepovolenými GM plodinami vytvorenými novými genetickými technikami.

3.      aby ste v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti presadzovali a  zabezpečili úplné uplatnenie a implementáciu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD) z 25. júla 2018 vo veci C-528/16, ktorý rozhodol, že nová generácia geneticky modifikovaných organizmov musí byť tiež regulovaná platnými zákonmi EÚ o GMO.

4.      aby ste iniciovali a podporili dôraznú reakciu Európskej Komisie na snahu o oslabenie GMO predpisov v Spojenom kráľovstve, čo by predstavovalo zjavné porušenie zásady TCA týkajúcej sa zákazu regresie. Žiadajte, aby vláda Spojeného kráľovstva upustila od týchto plánov ak nechce čeliť následkom pri budúcom obchode s poľnohospodárskym tovarom medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

5.      aby na medzinárodnej úrovni podporovali globálne moratórium na uvoľňovanie GMO „gene drive„ živočíchov do ŽP, tak ako to požaduje aj Európsky parlament

Veľmi sa obávame intenzívnych snáh o dereguláciu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) vytvorených novými genetickými technikami (ako napríklad  CRISPR/Cas). Ak pôjde všetko podľa plánov záujmových skupín a tieto nové GMO sa napriek súdnemu rozhodnutiu vymania spod európskej GMO legislatívy, alebo sa  legislatíva v ich prospech akokoľvek oslabí, hrozí ich masívne, nekontrolovateľné a nezvratné šírenie s možným dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a produkciu potravín. Množia sa štúdie ukazujúce, že tieto  techniky nie sú až také bezpečné a presné, ako sa tvrdí.

Za problém považujeme aj možnosť patentovania GMO produktov a možnú kontamináciu  konvenčných a divorastúcich rastlín krížením s GMO plodinami.  

Je neprípustné uvoľňovať do životného prostredia  GMO bez posúdenia rizík. Všetky, aj GMO novej generácie, musia byť plne regulované podľa GMO predpisov, ktoré sa nesmú v prospech nich ani oslabiť. Musia mať hodnotené riziká, byť označované a vysledovateľné.Ich deregulácia je nezlučiteľná so zásadou predbežnej opatrnosti zakotvenou v európskom práve, ktorej cieľom je predchádzať škodám na ľuďoch, prírode a životnom prostredí, najmä keď sa jedná  o nové a prírode cudzie produkty. Taktiku deregulácie GMO musíme zastaviť.

Máme právo na výber toho čo pestujeme a konzumujeme. 

 Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO-page-0.jpg

Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO-page-1.jpg

Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO-page-2.jpg

Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO-page-3.jpg

Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO-page-4.jpg

Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO-page-5.jpg

Petičný výbor:  Ing. Peter SUDOVSKÝ – Jeruzalemská 28, 917 01 Trnava,   info@vsetkoogmo.sk - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy

Martin CHUDÝ – Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica,

Mgr. Mária STIERANKOVÁ – Podhradík 27, 080 06 Prešov


Iniciatíva Slovensko bez GMO, www.vsetkoogmo.sk    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Iniciatíva Slovensko bez GMO, www.vsetkoogmo.sk na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...