Otvorenie kaderníctiev

kader2.jpg

My, dolu podpísaní majitelia kaderníckych salónov, kaderníčky a kaderníci, týmto žiadame o bezodkladné udelenie výnimky z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o uzatvorení vybraných prevádzok.


Žiadame, aby sme mohli opäť otvoriť svoje prevádzky a poskytovať služby zákazníkom.


Odôvodnenie: 

 1. Všetky naše prevádzky boli ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19 otvárané a veľmi prísne kontrolované regionálnymi hygienickými úradmi. Preto spĺňajú prinajmenšom rovnako vysoké štandardy zabezpečenia hygieny ako napr. lekárne, predajne potravín, drogérie, pobočky pôšt, finančných a telekomunikačných inštitúcií, či taxislužby, ktoré výnimky dostali.

 2. Neexistuje dôkaz, že vyššie spomenuté prevádzky, ktoré výnimky dostali a poctivo dodržiavajú všetky hygienické nariadenia, predstavujú riziko vypuknutia nového ohniska nákazy.

 3. Zákazníci sa v týchto „povolených“ zariadeniach zdržiavajú približne rovnako dlho (alebo aj dlhšie v prípade napr. návštevy advokátov, či notárov, ktorí taktiež dostali výnimky), ako napr. v prevádzke kaderníctva a preto neexistujú žiadne objektívne dôvody na obavy pred šírením nákazy v kaderníctvach. Navyše, po každom zákazníkovi sme povinní kadernícky salón vydezinfikovať a vyvetrať (nariadenie z leta 2020).  

 4. Navyše, oproti iným prevádzkam, ktoré dostali výnimky, sme my, majitelia kaderníctiev schopní evidovať meno a kontakt každého jedného zákazníka (nariadenie z mája 2020), čo uľahčuje dohľadávanie potenciálne nakazených osôb. 

 5. V prípade otvorenia našich prevádzok sme, samozrejme, plne pripravení dodržiavať všetky hygienické nariadenia a protiepidemické opatrenia a to najmä: 
   
  - Pred vstupom zákazníka do prevádzky: kontrola telesnej teploty - musí byť pod 37°C; povinné prekrytie horných dýchacích ciest; kontrola resp. preukázanie sa negatívnym AG/PCR testom nie starším ako 7 dní (resp. podľa aktuálneho COVID-Automatu v danom okrese 7, 14 alebo 21 dní); dezinfekcia rúk. 

  - Po vstupe zákazníka do prevádzky: na každého zákazníka bude minimálne 15 m2 v jednom okamihu (sme schopní prijať aj 25 m2 na osobu); dodržiavanie minimálne 2-metrového odstupu medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti; zákaz konzumácie jedál a nápojov (napr. počas čakania na procedúru); povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aj počas vykonávania procedúry; pred odchodom zaevidujeme meno a kontakt na zákazníka (v zmysle starších nariadení). 

  - Po odchode zákazníka z prevádzky: vydezinfikujeme priestory a pracovné pomôcky; vyvetráme priestory; počas dezinfekcie a vetrania priestorov automaticky vznikne prestávka medzi jednotlivými zákazníkmi 15 minút – nariadenie z leta 2020. 

 6. Samozrejme akceptujeme a počítame s tým, že každý kaderník bude povinný mať negatívny AG/PCR test nie starší ako 7 dní. Zároveň pri výkone činnosti bude povinný mať prekryté horné dýchacie cesty, ochranný štít a rukavice.

 7. Vážený pán minister MUDr. Marek Krajčí, Vaše vyjadrenie, že kadernícke služby môžeme vykonávať za určitých okolností u zákazníka doma, považujeme za neakceptovateľné. V domácnosti zákazníka nemáme možnosť zabezpečiť také hygienické a protiepidemické opatrenia, ako v našich prevádzkach. Zdroj: Televízne noviny 3.2.2021, TV Markíza (od 9:10); Tlačová konferencia o spustení Covid automatu 5.2.2021, TA3 (od 51:54).

 

Na základe vyššie uvedených dôvodov Vás preto žiadame o udelenie výnimky a jej zaradenie do COVID Automatu a to vrátane stupňa „IV. stupeň varovania“ (čierna) a nižších.

Adresované:

 • MUDr. Marek Krajčí, minister zdravotníctva
 • Mgr. Igor Matovič, predseda vlády SR
 • Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky

Lívia ILLEOVÁ, majiteľka kaderníctva LILLE, Šamorín    Kontaktujte autora petície