Oficiálna sťažnosť vo veci dištančného vzdelávania

!!!!Prosím Vás, predtým, než to podpíšete, petícia sa týkala čisto našej školy (Spojená Škola Kráľovnej Pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina), kedže vedenie odmietalo akúkoľvek sťažnosť alebo riešenie. Petícia bola vytvorená, aby sa nám ľahšie robil prehľad ľudí, ktorí s tým na našej škole nesúhlasia. Každopádne vďaka za každý podpis, aspoň vieme, že nie sme jediní!!!!

 

Vzhľadom na súčastnú pandemickú situáciu na Slovensku naša škola a všetky ostatné stredné školy prešli na dištančné vzdelávanie, ktoré nariadilo Ministerstvo školstva SR. Každá škola si mohla vybrať akou formou bude dištančné vzdelávanie prebiehať. Naša škola sa rozhodla robiť dištančné vzdelávanie formou online vyučovania v plnom rozsahu školského rozvrhu. 

Nemyslím si, že táto forma dištančného vzdelávania je efektívna kvôli nasledujúcim dôvodom: 

1 .Na kvalitnú online výučbu, je potrebná aj kvalitná technika, ktorú naša škola bohužiaľ nemá. Väčšina online hodín má zlý obraz aj nekvalitný zvuk. 

2. Internetové pripojenie učiteľom každú chvíľu vypadáva, kvôli preťaženej sieti. 

3. Žiakova pozornosť po 4 vyučovacích hodinách sprostredkovaných cez mobil alebo pc, klesá na nulu. 

4. Je unavený a vôbec nevníma výklad učiteľa, tým pádom nie je schopný plniť všetky cvičenia, ktoré učiteľ zadá.

5. Má to nepriaznivý vplyv nie len na jeho zdravie, ale aj na celkovú kvalitu vyučovania. Učiteľ sa môže akokoľvek snažiť vyučovať. Avšak pokiaľ je žiak unavený zo 6 hodín strávených za mobilom, efektivita práce klesá nie len zo strany žiaka, ale tým pádom aj zo strany učiteľa. 

6. Učiteľ je len zbytočne zaťažený technickými problémami, ktoré musí riešiť, aby len spustil online hodinu. Vloží do toho celé svoje úsilie, ktoré napokon vyjde navnivoč, kvôli vyššie uvedeným dôvodom. 

7. Vyučovanie podľa rozvrhu je namáhavé nie len pre učiteľov, ktorý sa musia ponáhľať a nestíhajú, ale aj pre žiakov, ktorí majú medzi hodinami prestávky ako v škole, čo je nemysliteľné. 

8. Je vedecky dokázané, že modré svetlo z obrazoviek mobilov a pc je nie len nezdravé, ale kazí celkovú pozornosť a efektivitu práce.

Preto navrhujem nasledovné:

Nevidím dôvod, prečo by naša škola nemohla prejsť na formu samo-výučby, ako to bolo počas prvej vlny pandémie. Fungovalo to takto oveľa lepšie. Každý žiak mal vlastný harmonogram, úlohy plnil do určitého dátumu. Známok bolo viac, pretože žiak mal čas plniť aj väčšie množstvo úloh, kvôli tomu, že nebol zaťažený online hodinami, ktoré neprospievajú a sú skutočne neefektívne. 

V manuáli Ministerstva školstva SR je jasne uvedené, že online hodiny nie sú povinnou súčasťou vyučovacieho procesu. Sú odporúčané, avšak píše sa tam, že ak žiaci nie sú spokojní s takouto formou, škola by mala v záujme kvalitného vzdelávania zmeniť alebo upraviť formu dištančnej výučby. „Ak väčšina žiakov vyučovanie nezvláda, škola sa má pripraviť na vyučovanie bez IKT.“ – píše sa v tomto manuáli „Hodnotenie nie je odmena či trest, ani výplatná páska či stanovený účet.“ Taktiež je uvedené, že vyučovacie „hodiny“ nemusia trvať 45 minút, môže to byť krátke video alebo len výklad učiteľa. Tiež nie je dané, že žiak musí mať povinne na kamere viditeľnú tvár. Kódex, ktorý naša škola poslala nie je založený na relevantných informáciách. Sú porušené niektoré naše osobné práva a slobody. Nikto ma nemôže nútiť mať viditeľnú tvár na videu, pokiaľ s tým nesúhlasím. 

Preto žiadam vedenie našej školy o zavedenie samo-štúdia, ktoré by bolo najlepšou alternatívou. V prípade samo-výučby by boli online hodiny len ako ústne skúšanie. 

 


Terézia Mičianiková, Alica Loncová, Veronika Poliačková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Terézia Mičianiková, Alica Loncová, Veronika Poliačková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...