Obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati 153 Zvolen-Šahy

My dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o obnovu osobnej železničnej dopravy na trati 153 Zvolen-Šahy.


Dušan Németh    Kontaktujte autora petície

Facebook